Liczba odwiedzin strony: 694 Osób na stronie: 4
 

Zakres usług - KANCELARIA PRAWNICZA 

 

 1. Prawo administracyjne i postępowanie w sprawach administracyjnych
 2. Prawo cywilne
  • Prawa rzeczowe
 3. Prawnicy
 4. Doradztwo prawne
 5. Monitoring należności
 6. Negocjacje z dłużnikami
 7. Usługi specjalistyczne
 8. Szkolenia
 9. Windykacja i obrót wierzytelnościami
 10. Doradztwo prawne
 11. Ustalanie i weryfikacja danych osobowych i majątkowych dłużnika
 12. Monitoring należności
 13. Wystawianie wezwań do zapłaty
 14. Negocjacje z dłużnikami
 15. Prawo podawania informacji o zadłużeniu do BIK
 16. Podpisywanie lub pośredniczenie w podpisywaniu ugód
 17. Prawo do występowania na drogę sądową
 18. Uzyskiwanie nakazów zapłaty
 19. Pieczęć windykacyjna
 20. Prawo handlowe
  • Spółki osobowe: / Spółka jawna
  • Spółki osobowe: / Spółka partnerska
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowa
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowo – akcyjna
  • Spółki kapitałowe: / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki kapitałowe: / Spółka akcyjna
  • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 21. Prawo upadłościowe i naprawcze
 22. Prawo ubezpieczeń społecznych
 23. Prawo ubezpieczeniowe